Оскверняването на вътрешния храм

img_7480

Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

Матей‬ ‭15:19-20‬‬

Нека обърнем внимание на това, което поучава Исус тук.

Нечистите, грешни неща, които излизат от нас, са това, което ни осквернява духовно. Думата в оригинал от гръцки е „койнос“, което означава ежедневен, обикновен, „народен“. Носи смисълът на нещо плътско, нормално за падналата човешка природа. Хубавата българска дума „оскернявам“ в този случай предава много добре идеята – поругаване с нещо свято.

Представете си храм, който хора тачат като свято обиталище за Божието присъствие, този храм бива надраскан с графити,  стъклата са потрошени и той е разбит от вандали.

Когато позволим на греха в нас да пусне корен, когато таим зли мисли, планове и желания, тогава се стига и до вършене на нечестиви дела, които оскверняват душата, ума и въобще цялостния човек като мисъл, енергия, характер и състояние. Силата на греха е много по-голяма от това, което повечето хора си представят, основно понеже грехът действа в нас чрез заблуда и пожелания, които усещаме много реално.

Исус поучава, че вътрешното състояние е това, което осквернява и ни прави противни на Бога, а не пропускането на един или друг религиозен ритуал (виж контекста на цялата 15-та глава на Евангелието на Матей).

Ето някои начини да не се стига до такова състояние:

1. Напрви си духовна „само-инвентаризация“.

Всеки би трябало да изучава Словото, да стои пред Бог в молитва и да бъде духовно чувствителен към Святия Дух, който е нашето духовно огледало. Ако  не търсим Бог съзнателно за това, разтлението влиза в действие и активира семената на злото, които непрекъснато някой прехвърля в двора на душата ни (познати, непознати, колеги, съседи, телевизия и т.н.).

2. Изучавай живота на хора, които са познавали Бог.

Има толкова много написано за живота на хора, които са познавали Бог – както в Библията, така и в историята по принцип. Какво научаваш от разказа за техния живот? Какво се опитваш да направиш част и от твоя живот?

3. Търси връзка, контакт, взаимоотношение с хора днес и сега, които смяташ, че познават Бог.

Благодарен съм, че не съм останал без човек до мен през вече близо 30 години ходене във вярата, човек, от който да мога да науча нещо, който да ме предизвика, насърчи и да изкара наяве определени неща в мен, които трябва да си ходят. Плътското естество в нас винаги иска да приравни всички, вкл. и Бог, до нещо, което не ни предизвиква и не ни създава дискомфорт. Исус обаче беше хем приятел със своите апостоли, хем непрекъснато ги предизвикваше към вътрешен духовен растеж и промяна. Днес Исус може да ни служи така чрез други хора, които праща в живота ни.

Вкратце:

  • Вътрешното ни духовно състояние е от първостепенна важност. Всяко зло започва като вътрешна мисъл и желание.
  • Исус осветли безсмислието и безсилието на религиозните предания, ритуали и традиции да ни променят отвътре.
  • Бог знае как да промени вътрешното ни състояние, ако го искаме и ако го търсим съзнателно за това.